MY DIVINE LOVE - Sant Sri Alpa Ma Bhajans
MY DIVINE LOVE - Sant Sri Alpa Ma Bhajans
View Hymn (Bhajan)

Hymn No. 1694 | Date: 13-Aug-19961996-08-13હોય કૃપા પ્રભુ તારી જેના પર, નસીબનો સિતારો એનો ચમક્યા વિના રહેતો નથીhttps://www.mydivinelove.org/bhajan/default.aspx?title=hoya-kripa-prabhu-tari-jena-para-nasibano-sitaro-eno-chamakya-vina-rahetoહોય કૃપા પ્રભુ તારી જેના પર, નસીબનો સિતારો એનો ચમક્યા વિના રહેતો નથી

ખીલી જાય છે ભાગ્ય એનું, પૂર્ણ બંધ એ રહી શકતું નથી

પામે ને મળે પ્યાર તારો તો જેને, જીવન તો એનું મહેક્યા વિના રહેતું નથી

છે સાથ તું તો જેના, પ્રગતી એની ત કોઈ રૂંધી શકતું નથી

આપે છે જેને તું જીવનમાં બધું, એની પાસે કોઈ ઝૂંટવી શકતું નથી

બતાવે સાચી દિશા જેને તું પ્રભુ, એને કોઈ ભટકાવી ને ભરમાવી શકતું નથી

કરે છે જેની ઇચ્છા પૂરી તું પ્રભુ, ઇચ્છા એની કોઈ અધૂરી રહેતી નથી

યોગ્યતાએ આપે તું બધું, સમયની રાહ જોવા પ્રભુ તું બેસતો નથી

પામવી તારી કૃપા દુર્લભ છે, પામી જેણે તારી કૃપા એના માટે કાંઈ દુર્લભ નથી

આપે ને આપવા ચાહે જેને તું સુખ પ્રભુ, કોઈ બી દુઃખ એને દુઃખી કરી શકતું નથી

હોય કૃપા પ્રભુ તારી જેના પર, નસીબનો સિતારો એનો ચમક્યા વિના રહેતો નથી
View Original
Increase Font Decrease Font
 
હોય કૃપા પ્રભુ તારી જેના પર, નસીબનો સિતારો એનો ચમક્યા વિના રહેતો નથી

ખીલી જાય છે ભાગ્ય એનું, પૂર્ણ બંધ એ રહી શકતું નથી

પામે ને મળે પ્યાર તારો તો જેને, જીવન તો એનું મહેક્યા વિના રહેતું નથી

છે સાથ તું તો જેના, પ્રગતી એની ત કોઈ રૂંધી શકતું નથી

આપે છે જેને તું જીવનમાં બધું, એની પાસે કોઈ ઝૂંટવી શકતું નથી

બતાવે સાચી દિશા જેને તું પ્રભુ, એને કોઈ ભટકાવી ને ભરમાવી શકતું નથી

કરે છે જેની ઇચ્છા પૂરી તું પ્રભુ, ઇચ્છા એની કોઈ અધૂરી રહેતી નથી

યોગ્યતાએ આપે તું બધું, સમયની રાહ જોવા પ્રભુ તું બેસતો નથી

પામવી તારી કૃપા દુર્લભ છે, પામી જેણે તારી કૃપા એના માટે કાંઈ દુર્લભ નથી

આપે ને આપવા ચાહે જેને તું સુખ પ્રભુ, કોઈ બી દુઃખ એને દુઃખી કરી શકતું નથી- સંત શ્રી અલ્પા મા
Lyrics in English


hōya kr̥pā prabhu tārī jēnā para, nasībanō sitārō ēnō camakyā vinā rahētō nathī

khīlī jāya chē bhāgya ēnuṁ, pūrṇa baṁdha ē rahī śakatuṁ nathī

pāmē nē malē pyāra tārō tō jēnē, jīvana tō ēnuṁ mahēkyā vinā rahētuṁ nathī

chē sātha tuṁ tō jēnā, pragatī ēnī ta kōī rūṁdhī śakatuṁ nathī

āpē chē jēnē tuṁ jīvanamāṁ badhuṁ, ēnī pāsē kōī jhūṁṭavī śakatuṁ nathī

batāvē sācī diśā jēnē tuṁ prabhu, ēnē kōī bhaṭakāvī nē bharamāvī śakatuṁ nathī

karē chē jēnī icchā pūrī tuṁ prabhu, icchā ēnī kōī adhūrī rahētī nathī

yōgyatāē āpē tuṁ badhuṁ, samayanī rāha jōvā prabhu tuṁ bēsatō nathī

pāmavī tārī kr̥pā durlabha chē, pāmī jēṇē tārī kr̥pā ēnā māṭē kāṁī durlabha nathī

āpē nē āpavā cāhē jēnē tuṁ sukha prabhu, kōī bī duḥkha ēnē duḥkhī karī śakatuṁ nathī

Increase Font Decrease Font

Explanation in English
Those who have your grace Oh God, their stars are really bright.

Their fortune really blooms, it cannot remain completely closed.

Those who achieve and get your love, their lives are filled with fragrance.

Those who have your support, no one can stop their progress.

To those whom you give everything in life, no one can steal anything from them.

The ones who are given right direction by you Oh God, no one can divert or delude them.

All those whose desires you fulfil Oh Lord, none of their desires remain unfulfilled.

You give everything to the deserving one, you do not wait for the right time then.

To get your grace is scarce; those who get your grace, for them nothing is scarce.

The ones that you want to give happiness Oh God, no suffering can make them unhappy.