Home » All Hymns » કોઈ કહેજો માળીને કે, ફૂલ એનું કરમાય છે
  1. Home
  2. All Hymns
  3. કોઈ કહેજો માળીને કે, ફૂલ એનું કરમાય છે
Hymn No. 1550 | Date: 13-Jun-19961996-06-13કોઈ કહેજો માળીને કે, ફૂલ એનું કરમાય છેhttps://www.mydivinelove.org/bhajan/default.aspx?title=koi-kahejo-maline-ke-phula-enum-karamaya-chheકોઈ કહેજો માળીને કે, ફૂલ એનું કરમાય છે
ના કાંઈ કહે છે એ કોઈને, ના કાંઈ એ શરમાય છે
છે કારણ શું એનું કરમાવાનું, ના એ કોઈથી જાણી શકાય છે
મળે છે એને બધું તોય અસર એની, એના પર ના થાય છે
સદાબહાર હાસ્ય એનું, જાણે ક્યાંક ખોવાય છે
આપજો જઈને સંદેશો કોઈ માળીને કે, ફૂલ એનું કરમાય છે
મુખ પર એના એક આછી ઝલકના દીદાર થાય છે
ગમે જુદાઈના દર્દથી જાણે એ કરમાય છે
સમજે વ્યથા એની તો એક માળી, ના અન્યથી સમજાય છે
ફરે છે વહાલભર્યા હાથ સહુના એના પર, તોય સાજો ના એ થાય છે
નથી કોઈ ઇલાજ બીજો એનો તો, ઇલાજ બસ માળીનો પ્યાર છે
Text Size
કોઈ કહેજો માળીને કે, ફૂલ એનું કરમાય છે
કોઈ કહેજો માળીને કે, ફૂલ એનું કરમાય છે
ના કાંઈ કહે છે એ કોઈને, ના કાંઈ એ શરમાય છે
છે કારણ શું એનું કરમાવાનું, ના એ કોઈથી જાણી શકાય છે
મળે છે એને બધું તોય અસર એની, એના પર ના થાય છે
સદાબહાર હાસ્ય એનું, જાણે ક્યાંક ખોવાય છે
આપજો જઈને સંદેશો કોઈ માળીને કે, ફૂલ એનું કરમાય છે
મુખ પર એના એક આછી ઝલકના દીદાર થાય છે
ગમે જુદાઈના દર્દથી જાણે એ કરમાય છે
સમજે વ્યથા એની તો એક માળી, ના અન્યથી સમજાય છે
ફરે છે વહાલભર્યા હાથ સહુના એના પર, તોય સાજો ના એ થાય છે
નથી કોઈ ઇલાજ બીજો એનો તો, ઇલાજ બસ માળીનો પ્યાર છે

Lyrics in English
kōī kahējō mālīnē kē, phūla ēnuṁ karamāya chē
nā kāṁī kahē chē ē kōīnē, nā kāṁī ē śaramāya chē
chē kāraṇa śuṁ ēnuṁ karamāvānuṁ, nā ē kōīthī jāṇī śakāya chē
malē chē ēnē badhuṁ tōya asara ēnī, ēnā para nā thāya chē
sadābahāra hāsya ēnuṁ, jāṇē kyāṁka khōvāya chē
āpajō jaīnē saṁdēśō kōī mālīnē kē, phūla ēnuṁ karamāya chē
mukha para ēnā ēka āchī jhalakanā dīdāra thāya chē
gamē judāīnā dardathī jāṇē ē karamāya chē
samajē vyathā ēnī tō ēka mālī, nā anyathī samajāya chē
pharē chē vahālabharyā hātha sahunā ēnā para, tōya sājō nā ē thāya chē
nathī kōī ilāja bījō ēnō tō, ilāja basa mālīnō pyāra chē