Home » All Hymns » છે અનેક કિનારા, તોય સાગર તો એકનો એક છે
  1. Home
  2. All Hymns
  3. છે અનેક કિનારા, તોય સાગર તો એકનો એક છે
Hymn No. 1230 | Date: 17-Apr-19951995-04-17છે અનેક કિનારા, તોય સાગર તો એકનો એક છેhttps://www.mydivinelove.org/bhajan/?title=chhe-aneka-kinara-toya-sagara-to-ekano-eka-chheછે અનેક કિનારા, તોય સાગર તો એકનો એક છે
છે અનેક ભાવો, તોય દિલ તો એકનું એક છે
આ એકતાને અનેકતાની વચ્ચે, છુપાયા ઘણા ભેદ છે
જાણી શક્યો જે આ ભેદને, બની જાય એ અભેદ છે
જાણી નથી શક્યાં જે આ ભેદને, રહી ગયા એ એકના એક છે
છે તારા ઘણા રે આકાશમાં, ચાંદ તો એકનો એક છે
છે સ્વરૂપો પ્રભુના ઘણા રે, પ્રભુ તો એકનો એક છે
સમજાઈ ગયું જેને આ સત્ય જીવનમાં, જીવ તો એકનો એક છે
છે સુખ દુઃખ ઘણા રે જગમાં, કારણ તો એનું એકનું એક છે
મટી ગયું કારણ જ્યાં થયો ત્યાં આનંદનો પ્રવેશ છે
Text Size
છે અનેક કિનારા, તોય સાગર તો એકનો એક છે
છે અનેક કિનારા, તોય સાગર તો એકનો એક છે
છે અનેક ભાવો, તોય દિલ તો એકનું એક છે
આ એકતાને અનેકતાની વચ્ચે, છુપાયા ઘણા ભેદ છે
જાણી શક્યો જે આ ભેદને, બની જાય એ અભેદ છે
જાણી નથી શક્યાં જે આ ભેદને, રહી ગયા એ એકના એક છે
છે તારા ઘણા રે આકાશમાં, ચાંદ તો એકનો એક છે
છે સ્વરૂપો પ્રભુના ઘણા રે, પ્રભુ તો એકનો એક છે
સમજાઈ ગયું જેને આ સત્ય જીવનમાં, જીવ તો એકનો એક છે
છે સુખ દુઃખ ઘણા રે જગમાં, કારણ તો એનું એકનું એક છે
મટી ગયું કારણ જ્યાં થયો ત્યાં આનંદનો પ્રવેશ છે