Home » All Hymns » કોઈની વાતને પૂરી સમજ્યા ને જાણ્યા વગર કાંઈ કહેવું, એ સમજદારીની વાત નથી
  1. Home
  2. All Hymns
  3. કોઈની વાતને પૂરી સમજ્યા ને જાણ્યા વગર કાંઈ કહેવું, એ સમજદારીની વાત નથી
Hymn No. 1872 | Date: 20-Nov-19961996-11-20કોઈની વાતને પૂરી સમજ્યા ને જાણ્યા વગર કાંઈ કહેવું, એ સમજદારીની વાત નથીhttps://www.mydivinelove.org/bhajan/default.aspx?title=koini-vatane-puri-samajya-ne-janya-vagara-kami-kahevum-e-samajadariniકોઈની વાતને પૂરી સમજ્યા ને જાણ્યા વગર કાંઈ કહેવું, એ સમજદારીની વાત નથી
કોઈને વાતે વાતે તોડીને પોતાનો કક્કો ખરો કરાવવો, એ કાંઈ હોશિયારીની વાત નથી
સંજોગો બદલાતા બદલાઈ જાવું, યોગ્ય વર્તન ભૂલવું, એ કાંઈ સ્થિરતાની નિશાની નથી
સુખમાં ખુશ રહેવું ને દુઃખમાં અકળાઈ જાવું, એ કાંઈ સમતાભર્યા વ્યવહારની નિશાની નથી
વિકટ પરિસ્થિતિમાં પ્રભુને યાદ કરવા ને બાકી ભૂલવા, એ કાંઈ ભક્તિની નિશાની નથી
કામકાજ વિના ના કરવા કોઈને યાદ, ના જાવું કોઈની પાસ, એ કાંઈ નિ:સ્વાર્થતાની નિશાની નથી
ના ભૂલવા કોઈના અવગુણને, ના આપવી કોઈને ક્ષમા, એ કાંઈ પ્રેમની નિશાની નથી
કોઈની દુઃખતી રગને દબાવવી ને નબળા પર વાર કરવો, એ કાંઈ શૂરવીરતાની નિશાની નથી
શંકાઓ ને શંકાઓ જગાવી હૈયે સતત શંકાશીલ રહેવું, એ કાંઈ વિશ્વાસની નિશાની નથી
કોઈને અપનાવવા ને કોઈને ધૂતકારવા, એ કાંઈ પ્રભુતાને પામવાની નિશાની નથી
Text Size
કોઈની વાતને પૂરી સમજ્યા ને જાણ્યા વગર કાંઈ કહેવું, એ સમજદારીની વાત નથી
કોઈની વાતને પૂરી સમજ્યા ને જાણ્યા વગર કાંઈ કહેવું, એ સમજદારીની વાત નથી
કોઈને વાતે વાતે તોડીને પોતાનો કક્કો ખરો કરાવવો, એ કાંઈ હોશિયારીની વાત નથી
સંજોગો બદલાતા બદલાઈ જાવું, યોગ્ય વર્તન ભૂલવું, એ કાંઈ સ્થિરતાની નિશાની નથી
સુખમાં ખુશ રહેવું ને દુઃખમાં અકળાઈ જાવું, એ કાંઈ સમતાભર્યા વ્યવહારની નિશાની નથી
વિકટ પરિસ્થિતિમાં પ્રભુને યાદ કરવા ને બાકી ભૂલવા, એ કાંઈ ભક્તિની નિશાની નથી
કામકાજ વિના ના કરવા કોઈને યાદ, ના જાવું કોઈની પાસ, એ કાંઈ નિ:સ્વાર્થતાની નિશાની નથી
ના ભૂલવા કોઈના અવગુણને, ના આપવી કોઈને ક્ષમા, એ કાંઈ પ્રેમની નિશાની નથી
કોઈની દુઃખતી રગને દબાવવી ને નબળા પર વાર કરવો, એ કાંઈ શૂરવીરતાની નિશાની નથી
શંકાઓ ને શંકાઓ જગાવી હૈયે સતત શંકાશીલ રહેવું, એ કાંઈ વિશ્વાસની નિશાની નથી
કોઈને અપનાવવા ને કોઈને ધૂતકારવા, એ કાંઈ પ્રભુતાને પામવાની નિશાની નથી

Lyrics in English
kōīnī vātanē pūrī samajyā nē jāṇyā vagara kāṁī kahēvuṁ, ē samajadārīnī vāta nathī
kōīnē vātē vātē tōḍīnē pōtānō kakkō kharō karāvavō, ē kāṁī hōśiyārīnī vāta nathī
saṁjōgō badalātā badalāī jāvuṁ, yōgya vartana bhūlavuṁ, ē kāṁī sthiratānī niśānī nathī
sukhamāṁ khuśa rahēvuṁ nē duḥkhamāṁ akalāī jāvuṁ, ē kāṁī samatābharyā vyavahāranī niśānī nathī
vikaṭa paristhitimāṁ prabhunē yāda karavā nē bākī bhūlavā, ē kāṁī bhaktinī niśānī nathī
kāmakāja vinā nā karavā kōīnē yāda, nā jāvuṁ kōīnī pāsa, ē kāṁī ni:svārthatānī niśānī nathī
nā bhūlavā kōīnā avaguṇanē, nā āpavī kōīnē kṣamā, ē kāṁī prēmanī niśānī nathī
kōīnī duḥkhatī raganē dabāvavī nē nabalā para vāra karavō, ē kāṁī śūravīratānī niśānī nathī
śaṁkāō nē śaṁkāō jagāvī haiyē satata śaṁkāśīla rahēvuṁ, ē kāṁī viśvāsanī niśānī nathī
kōīnē apanāvavā nē kōīnē dhūtakāravā, ē kāṁī prabhutānē pāmavānī niśānī nathī

Explanation in English
To opine on what someone says, without understanding or knowing the entire context is not a wise thing to do.

To put someone down all the time to prove that we are right is not the right thing to do.

To change our colours with changing circumstances and forget the right behaviour is not a sign of stability.

To remain happy during good times and to fret over bad times is not a sign of balanced behaviour.

To remember God in testing times and to forget him otherwise is not a sign of devotion.

To forget someone and avoid him when he is not needed is not a sign of unselfishness.

Not to forget someone’s vices and not to forgive someone is not a sign of love.

To cause more pain when the person is already in grief, to harm a weak person is not a sign of bravery.

To constantly awaken doubts in the heart, to always remain in doubts is not a sign of faith.

To accept someone and to reject someone is not a sign to achieve God.