Home » All Hymns » मैं तेरा प्यार, ओ दिलदार पाना चाहता हूँ (2)
  1. Home
  2. All Hymns
  3. मैं तेरा प्यार, ओ दिलदार पाना चाहता हूँ (2)
Hymn No. 1549 | Date: 12-Jun-19961996-06-12मैं तेरा प्यार, ओ दिलदार पाना चाहता हूँ (2)https://www.mydivinelove.org/bhajan/default.aspx?title=maim-tera-pyara-o-diladara-pana-chahata-humमैं तेरा प्यार, ओ दिलदार पाना चाहता हूँ (2)
ना मुझे कुछ आता है, ना ही मैं कुछ और जानता हूँ|
ना कुछ भी और मैं पाना चाहता हूँ, मैं तेरा प्यार ...
मैं तेरा दीवाना हूँ, दीवाना मैं तुझे चाहता हूँ।
पाया जाता है कैसे तेरा प्यार, इस बात से अनजाना हूँ।
तेरे प्यार की गहराई में, मैं खो जाना चाहता हूँ।
हूं मैं तेरे लायक या नही, ये भी ना मैं जानता हूँ।
ना ही जानना चाहता हूँ कुछ और, कि मैं तेरा प्यार ...
जगी है आस दिल में मेरे नई-नई, इस आस को पूरी करना चाहता हूँ,
कि मैं तेरा प्रेमामृत पीना चाहता हूँ, मैं तेरा प्यार पाना ...
Text Size
मैं तेरा प्यार, ओ दिलदार पाना चाहता हूँ (2)
मैं तेरा प्यार, ओ दिलदार पाना चाहता हूँ (2)
ना मुझे कुछ आता है, ना ही मैं कुछ और जानता हूँ|
ना कुछ भी और मैं पाना चाहता हूँ, मैं तेरा प्यार ...
मैं तेरा दीवाना हूँ, दीवाना मैं तुझे चाहता हूँ।
पाया जाता है कैसे तेरा प्यार, इस बात से अनजाना हूँ।
तेरे प्यार की गहराई में, मैं खो जाना चाहता हूँ।
हूं मैं तेरे लायक या नही, ये भी ना मैं जानता हूँ।
ना ही जानना चाहता हूँ कुछ और, कि मैं तेरा प्यार ...
जगी है आस दिल में मेरे नई-नई, इस आस को पूरी करना चाहता हूँ,
कि मैं तेरा प्रेमामृत पीना चाहता हूँ, मैं तेरा प्यार पाना ...

Lyrics in English
maiṁ tērā pyāra, ō diladāra pānā cāhatā hūm̐ (2)
nā mujhē kucha ātā hai, nā hī maiṁ kucha aura jānatā hūm̐|
nā kucha bhī aura maiṁ pānā cāhatā hūm̐, maiṁ tērā pyāra ...
maiṁ tērā dīvānā hūm̐, dīvānā maiṁ tujhē cāhatā hūm̐।
pāyā jātā hai kaisē tērā pyāra, isa bāta sē anajānā hūm̐।
tērē pyāra kī gaharāī mēṁ, maiṁ khō jānā cāhatā hūm̐।
hūṁ maiṁ tērē lāyaka yā nahī, yē bhī nā maiṁ jānatā hūm̐।
nā hī jānanā cāhatā hūm̐ kucha aura, ki maiṁ tērā pyāra ...
jagī hai āsa dila mēṁ mērē naī-naī, isa āsa kō pūrī karanā cāhatā hūm̐,
ki maiṁ tērā prēmāmr̥ta pīnā cāhatā hūm̐, maiṁ tērā pyāra pānā ...