Home » All Hymns » પ્રભુ તું છે મારી મંઝિલ, હું મારી મંઝિલ પામવા ચાહું છું
  1. Home
  2. All Hymns
  3. પ્રભુ તું છે મારી મંઝિલ, હું મારી મંઝિલ પામવા ચાહું છું
Hymn No. 1830 | Date: 19-Oct-19961996-10-19પ્રભુ તું છે મારી મંઝિલ, હું મારી મંઝિલ પામવા ચાહું છુંhttps://www.mydivinelove.org/bhajan/default.aspx?title=prabhu-tum-chhe-mari-manjila-hum-mari-manjila-pamava-chahum-chhumપ્રભુ તું છે મારી મંઝિલ, હું મારી મંઝિલ પામવા ચાહું છું
જોયા બહું રંગ આ દુનિયાના, ના વધારે જોવા માગું છું
જાણી લીધી છે આ દુનિયાને, એથી પ્રભુ તારી પાસ આવવા ચાહું છું
મારા ઘાયલ દિલ પર પ્રભુ, તારા પ્યારનો મલમ લગાવવા ચાહું છું
સમજી ચૂક્યો છું પૂર્ણપણે પ્રભુ તારી માયાને, ના હવે એમાં રહેવા માગું છું
જાગ્યો છે દિલમાં પ્રભુ પ્રેમ તારા કાજે, તને પ્રેમ કરવા દિલમાં ચાહું છું
હર હાલમાં હરક્ષણમાં પ્રભુ, તારા સાથને હું ચાહું છું
સંભાળ્યું બહુ ખુદને, હવે ખુદને તને સોપવા હું ચાહું છું
સંજોગો હોય કેવા બી પ્રભુ ,તારા પ્યારમાં ડૂબ્યો રહેવા ચાહું છું
નથી જાવું બીજે ક્યાંય પ્રભુ, તારી પાસે આવવા ચાહું છું
Text Size
પ્રભુ તું છે મારી મંઝિલ, હું મારી મંઝિલ પામવા ચાહું છું
પ્રભુ તું છે મારી મંઝિલ, હું મારી મંઝિલ પામવા ચાહું છું
જોયા બહું રંગ આ દુનિયાના, ના વધારે જોવા માગું છું
જાણી લીધી છે આ દુનિયાને, એથી પ્રભુ તારી પાસ આવવા ચાહું છું
મારા ઘાયલ દિલ પર પ્રભુ, તારા પ્યારનો મલમ લગાવવા ચાહું છું
સમજી ચૂક્યો છું પૂર્ણપણે પ્રભુ તારી માયાને, ના હવે એમાં રહેવા માગું છું
જાગ્યો છે દિલમાં પ્રભુ પ્રેમ તારા કાજે, તને પ્રેમ કરવા દિલમાં ચાહું છું
હર હાલમાં હરક્ષણમાં પ્રભુ, તારા સાથને હું ચાહું છું
સંભાળ્યું બહુ ખુદને, હવે ખુદને તને સોપવા હું ચાહું છું
સંજોગો હોય કેવા બી પ્રભુ ,તારા પ્યારમાં ડૂબ્યો રહેવા ચાહું છું
નથી જાવું બીજે ક્યાંય પ્રભુ, તારી પાસે આવવા ચાહું છું

Lyrics in English
prabhu tuṁ chē mārī maṁjhila, huṁ mārī maṁjhila pāmavā cāhuṁ chuṁ
jōyā bahuṁ raṁga ā duniyānā, nā vadhārē jōvā māguṁ chuṁ
jāṇī līdhī chē ā duniyānē, ēthī prabhu tārī pāsa āvavā cāhuṁ chuṁ
mārā ghāyala dila para prabhu, tārā pyāranō malama lagāvavā cāhuṁ chuṁ
samajī cūkyō chuṁ pūrṇapaṇē prabhu tārī māyānē, nā havē ēmāṁ rahēvā māguṁ chuṁ
jāgyō chē dilamāṁ prabhu prēma tārā kājē, tanē prēma karavā dilamāṁ cāhuṁ chuṁ
hara hālamāṁ harakṣaṇamāṁ prabhu, tārā sāthanē huṁ cāhuṁ chuṁ
saṁbhālyuṁ bahu khudanē, havē khudanē tanē sōpavā huṁ cāhuṁ chuṁ
saṁjōgō hōya kēvā bī prabhu ,tārā pyāramāṁ ḍūbyō rahēvā cāhuṁ chuṁ
nathī jāvuṁ bījē kyāṁya prabhu, tārī pāsē āvavā cāhuṁ chuṁ

Explanation in English
Oh God, you are my goal; I want to achieve my goal.

I have seen lot of colours of this world; I don’t want to see anymore.

I have understood this world, that is why I wish to come to you.

On my broken heart Oh God, I wish apply the medicine of your love.

I have understood completely your maya (illusion) Oh God, now I don’t want to remain in that.

Love has awakened in my heart due to you Oh God, I wish to love you in my heart.

In every situation, in every moment Oh God, I wish to have your company.

I have taken care of myself a lot, now I wish to submit myself to you.

No matter whatever are the circumstances Oh God, I wish to remain immersed in your love.

I don’t want to go anywhere else Oh God, I wish to come to you.