Home » All Hymns » હસવાની વાત પર જિંદગીમાં હું રડતો રહ્યો છું
  1. Home
  2. All Hymns
  3. હસવાની વાત પર જિંદગીમાં હું રડતો રહ્યો છું
Hymn No. 1317 | Date: 21-Jul-19951995-07-21હસવાની વાત પર જિંદગીમાં હું રડતો રહ્યો છુંhttps://www.mydivinelove.org/bhajan/default.aspx?title=hasavani-vata-para-jindagimam-hum-radato-rahyo-chhumહસવાની વાત પર જિંદગીમાં હું રડતો રહ્યો છું
મારી મૂર્ખતાના સબૂત સહુને આપતો રહ્યો છું
સંજોગોની સગડીમાં સળગતો રહ્યો છું
ફરિયાદ એવી પ્રભુ તને સદા કરતો રહ્યો છું
ખોટ સામે મીટ માંડી છે એવી કે ફાયદો જોવાનું ભૂલતો રહ્યો છું
કસોટી છે તારી આકરી, એ ફરિયાદ તને કરતો રહ્યો છું
બન્યો સોનું હું જે તાપથી, એ તાપથી દાઝવા પર હું રડી રહ્યો છું
પહોંચ્યો ડુંગરની ટોચ પર જ્યાં હું, જોઈને ખાઈ હું ડરી રહ્યો છું
તારવા ચાહે છે તું મને, હું ખુદને ડુબાડી રહ્યો છું
ચાહે છે મિલન તું આપણું, હું દૂર ને દૂર થાતો રહ્યો છું
જગાવીને અહંકાર હૈયે, તારા પ્રેમથી હાથ ધોતો રહ્યો છું
રડવાની વાત પર જીવનમાં હસી રહ્યો છું
Text Size
હસવાની વાત પર જિંદગીમાં હું રડતો રહ્યો છું
હસવાની વાત પર જિંદગીમાં હું રડતો રહ્યો છું
મારી મૂર્ખતાના સબૂત સહુને આપતો રહ્યો છું
સંજોગોની સગડીમાં સળગતો રહ્યો છું
ફરિયાદ એવી પ્રભુ તને સદા કરતો રહ્યો છું
ખોટ સામે મીટ માંડી છે એવી કે ફાયદો જોવાનું ભૂલતો રહ્યો છું
કસોટી છે તારી આકરી, એ ફરિયાદ તને કરતો રહ્યો છું
બન્યો સોનું હું જે તાપથી, એ તાપથી દાઝવા પર હું રડી રહ્યો છું
પહોંચ્યો ડુંગરની ટોચ પર જ્યાં હું, જોઈને ખાઈ હું ડરી રહ્યો છું
તારવા ચાહે છે તું મને, હું ખુદને ડુબાડી રહ્યો છું
ચાહે છે મિલન તું આપણું, હું દૂર ને દૂર થાતો રહ્યો છું
જગાવીને અહંકાર હૈયે, તારા પ્રેમથી હાથ ધોતો રહ્યો છું
રડવાની વાત પર જીવનમાં હસી રહ્યો છું

Lyrics in English
hasavānī vāta para jiṁdagīmāṁ huṁ raḍatō rahyō chuṁ
mārī mūrkhatānā sabūta sahunē āpatō rahyō chuṁ
saṁjōgōnī sagaḍīmāṁ salagatō rahyō chuṁ
phariyāda ēvī prabhu tanē sadā karatō rahyō chuṁ
khōṭa sāmē mīṭa māṁḍī chē ēvī kē phāyadō jōvānuṁ bhūlatō rahyō chuṁ
kasōṭī chē tārī ākarī, ē phariyāda tanē karatō rahyō chuṁ
banyō sōnuṁ huṁ jē tāpathī, ē tāpathī dājhavā para huṁ raḍī rahyō chuṁ
pahōṁcyō ḍuṁgaranī ṭōca para jyāṁ huṁ, jōīnē khāī huṁ ḍarī rahyō chuṁ
tāravā cāhē chē tuṁ manē, huṁ khudanē ḍubāḍī rahyō chuṁ
cāhē chē milana tuṁ āpaṇuṁ, huṁ dūra nē dūra thātō rahyō chuṁ
jagāvīnē ahaṁkāra haiyē, tārā prēmathī hātha dhōtō rahyō chuṁ
raḍavānī vāta para jīvanamāṁ hasī rahyō chuṁ

Explanation in English
On a situation that I should laugh on, in life I have been only crying;
I have been giving the proof of my foolishness to all.

I have been burning in grill of circumstances,
This complaint I have always done to you, Oh God.

Against all the losses, I have broken my head that I have forgotten to look at all the Benefits.
I keep on complaining that your tests are very difficult.

The heat in which I became gold, on burning in that heat I am crying;
When I reached the top of the mountain, on seeing the cliff I am getting scared.

You want to liberate me but I keep on drowning myself;
You want our union, I keep on going away and away.

On awakening the ego in the heart, I keep on moving away from your love;
On this situation, instead of crying, I am laughing in life.