Home » All Hymns » જાણે છે તું બધું, તું કોઈ વસ્તુથી અજાણ નથી
  1. Home
  2. All Hymns
  3. જાણે છે તું બધું, તું કોઈ વસ્તુથી અજાણ નથી
Hymn No. 4892 | Date: 13-Mar-20212021-03-13જાણે છે તું બધું, તું કોઈ વસ્તુથી અજાણ નથીhttps://www.mydivinelove.org/bhajan/default.aspx?title=jane-chhe-tum-badhum-tum-koi-vastuthi-ajana-nathiજાણે છે તું બધું, તું કોઈ વસ્તુથી અજાણ નથી
હજારો જખમ મારા શરીરમાં છે, એક એક જખમ તું જાણે છે
રાહ તું પણ જોતો નથી, રાહ હું પણ જોતી નથી
શરીરનો અંત થવાનો હશે ત્યારે થશે, તેને કરવું હશે ત્યારે થશે
પળપળ જખમ વધી રહ્યા છે, દર્દ સહેવું અસહ્ય થઈ રહ્યું છે
શક્તિ તું આપે છે, જ્યાં સુધી સહન કરવાનું છે,
ત્યાં સુધી સહન કરાવે છે
પ્રભુ તારો આભાર, બધું જ તેં આપ્યું, તારો આભાર
Text Size
જાણે છે તું બધું, તું કોઈ વસ્તુથી અજાણ નથી
જાણે છે તું બધું, તું કોઈ વસ્તુથી અજાણ નથી
હજારો જખમ મારા શરીરમાં છે, એક એક જખમ તું જાણે છે
રાહ તું પણ જોતો નથી, રાહ હું પણ જોતી નથી
શરીરનો અંત થવાનો હશે ત્યારે થશે, તેને કરવું હશે ત્યારે થશે
પળપળ જખમ વધી રહ્યા છે, દર્દ સહેવું અસહ્ય થઈ રહ્યું છે
શક્તિ તું આપે છે, જ્યાં સુધી સહન કરવાનું છે,
ત્યાં સુધી સહન કરાવે છે
પ્રભુ તારો આભાર, બધું જ તેં આપ્યું, તારો આભાર

Lyrics in English
jāṇē chē tuṁ badhuṁ, tuṁ kōī vastuthī ajāṇa nathī
hajārō jakhama mārā śarīramāṁ chē, ēka ēka jakhama tuṁ jāṇē chē
rāha tuṁ paṇa jōtō nathī, rāha huṁ paṇa jōtī nathī
śarīranō aṁta thavānō haśē tyārē thaśē, tēnē karavuṁ haśē tyārē thaśē
palapala jakhama vadhī rahyā chē, darda sahēvuṁ asahya thaī rahyuṁ chē
śakti tuṁ āpē chē, jyāṁ sudhī sahana karavānuṁ chē,
tyāṁ sudhī sahana karāvē chē
prabhu tārō ābhāra, badhuṁ ja tēṁ āpyuṁ, tārō ābhāra