Home » All Hymns » નાદાન છું હું પ્રભુ, તું ના કાંઈ નાદાન છે
  1. Home
  2. All Hymns
  3. નાદાન છું હું પ્રભુ, તું ના કાંઈ નાદાન છે
Hymn No. 1691 | Date: 12-Aug-19961996-08-12નાદાન છું હું પ્રભુ, તું ના કાંઈ નાદાન છેhttps://www.mydivinelove.org/bhajan/default.aspx?title=nadana-chhum-hum-prabhu-tum-na-kami-nadana-chheનાદાન છું હું પ્રભુ, તું ના કાંઈ નાદાન છે
કરશે ને કરે છે જે તું, એમાં તો ઘણુંઘણું સાર છે
હોય અયોગ્ય વ્યવહાર મારો, પણ તારો વ્યવહાર તો સદા યોગ્ય છે
ના સમજું હું જેને તે ક્ષણે, પાછળથી સમજાય તારો ભેદ છે
છે કૃપા કેટલી તારી મારા પર, મોડેથી પણ આવે એનો મને ખ્યાલ છે
હોય કેવા બી સંજોગો તોય તું, એનાથી ના ગભરાય છે
સંજોગો પ્રમાણે વર્તનની સૂચના, સદા તું મને આપતો જાય છે
કરું હું ઘણી ભૂલો તોય, સ્થિરતા તું તારી ના ગુમાવે છે
અડગ ને સ્થિર રહેવાનું છે જીવનમાં, એ સતત કહેતો જાય છે
કરું હું ગાંડપણ તોય તું મને સુધારતો જાય છે, નાદાન છું હું …
Text Size
નાદાન છું હું પ્રભુ, તું ના કાંઈ નાદાન છે
નાદાન છું હું પ્રભુ, તું ના કાંઈ નાદાન છે
કરશે ને કરે છે જે તું, એમાં તો ઘણુંઘણું સાર છે
હોય અયોગ્ય વ્યવહાર મારો, પણ તારો વ્યવહાર તો સદા યોગ્ય છે
ના સમજું હું જેને તે ક્ષણે, પાછળથી સમજાય તારો ભેદ છે
છે કૃપા કેટલી તારી મારા પર, મોડેથી પણ આવે એનો મને ખ્યાલ છે
હોય કેવા બી સંજોગો તોય તું, એનાથી ના ગભરાય છે
સંજોગો પ્રમાણે વર્તનની સૂચના, સદા તું મને આપતો જાય છે
કરું હું ઘણી ભૂલો તોય, સ્થિરતા તું તારી ના ગુમાવે છે
અડગ ને સ્થિર રહેવાનું છે જીવનમાં, એ સતત કહેતો જાય છે
કરું હું ગાંડપણ તોય તું મને સુધારતો જાય છે, નાદાન છું હું …

Lyrics in English
nādāna chuṁ huṁ prabhu, tuṁ nā kāṁī nādāna chē
karaśē nē karē chē jē tuṁ, ēmāṁ tō ghaṇuṁghaṇuṁ sāra chē
hōya ayōgya vyavahāra mārō, paṇa tārō vyavahāra tō sadā yōgya chē
nā samajuṁ huṁ jēnē tē kṣaṇē, pāchalathī samajāya tārō bhēda chē
chē kr̥pā kēṭalī tārī mārā para, mōḍēthī paṇa āvē ēnō manē khyāla chē
hōya kēvā bī saṁjōgō tōya tuṁ, ēnāthī nā gabharāya chē
saṁjōgō pramāṇē vartananī sūcanā, sadā tuṁ manē āpatō jāya chē
karuṁ huṁ ghaṇī bhūlō tōya, sthiratā tuṁ tārī nā gumāvē chē
aḍaga nē sthira rahēvānuṁ chē jīvanamāṁ, ē satata kahētō jāya chē
karuṁ huṁ gāṁḍapaṇa tōya tuṁ manē sudhāratō jāya chē, nādāna chuṁ huṁ …

Explanation in English
I am immature Oh God, you are not immature.

What you are doing and what you do, in that there are plenty of morals.

My behaviour may be inappropriate, but your behaviour is always correct.

If I don’t understand it in that moment, later on I understand the secret.

Your grace on me is so tremendous, I realise it even if it is late.

No matter whatever are the circumstances, you are never scared of them.

You always teach me how to act according to the situation.

I do lot of mistakes yet you do not lose your stability.

I have to remain steady and stable in life, that is what your stability teaches me.

I may behave insanely yet you keep on correcting me.