Home » All Hymns » પળે પળે બદલાતા મારા વ્યવહારની આ વાત છે
  1. Home
  2. All Hymns
  3. પળે પળે બદલાતા મારા વ્યવહારની આ વાત છે
Hymn No. 1127 | Date: 07-Jan-19951995-01-07પળે પળે બદલાતા મારા વ્યવહારની આ વાત છેhttps://www.mydivinelove.org/bhajan/default.aspx?title=pale-pale-badalata-mara-vyavaharani-a-vata-chheપળે પળે બદલાતા મારા વ્યવહારની આ વાત છે
નથી સ્થિરતા જેમાં, એવા વર્તનની આ વાત છે
નથી ફરિયાદ સિવાય કાંઈ, બસ એમાં ફરિયાદ ને ફરિયાદ છે
આશા ભરી બહુ ઓછી, નિરાશાથી એ તો ભરપૂર છે
સત્ય ને અસત્ય વચ્ચે ખેલાતી, આંખમિચોલીની આ વાત છે
અહંકાર ભરેલા નાદાન હૈયાનો જેમાં સાથ છે
છે એ તો એવી રે વાત, જેમાં ના કાંઈ માલ છે
લાપરવાઈ ને બેપરવાઈથી ભરપૂર મારી વાત છે
નથી ખબર જ્યાં ખૂદની, આવી બેખબરીની આ વાત છે
આશા ને નિરાશા વચ્ચે રમતી, જિંદગીની આ વાત છે
Text Size
પળે પળે બદલાતા મારા વ્યવહારની આ વાત છે
પળે પળે બદલાતા મારા વ્યવહારની આ વાત છે
નથી સ્થિરતા જેમાં, એવા વર્તનની આ વાત છે
નથી ફરિયાદ સિવાય કાંઈ, બસ એમાં ફરિયાદ ને ફરિયાદ છે
આશા ભરી બહુ ઓછી, નિરાશાથી એ તો ભરપૂર છે
સત્ય ને અસત્ય વચ્ચે ખેલાતી, આંખમિચોલીની આ વાત છે
અહંકાર ભરેલા નાદાન હૈયાનો જેમાં સાથ છે
છે એ તો એવી રે વાત, જેમાં ના કાંઈ માલ છે
લાપરવાઈ ને બેપરવાઈથી ભરપૂર મારી વાત છે
નથી ખબર જ્યાં ખૂદની, આવી બેખબરીની આ વાત છે
આશા ને નિરાશા વચ્ચે રમતી, જિંદગીની આ વાત છે

Lyrics in English
palē palē badalātā mārā vyavahāranī ā vāta chē
nathī sthiratā jēmāṁ, ēvā vartananī ā vāta chē
nathī phariyāda sivāya kāṁī, basa ēmāṁ phariyāda nē phariyāda chē
āśā bharī bahu ōchī, nirāśāthī ē tō bharapūra chē
satya nē asatya vaccē khēlātī, āṁkhamicōlīnī ā vāta chē
ahaṁkāra bharēlā nādāna haiyānō jēmāṁ sātha chē
chē ē tō ēvī rē vāta, jēmāṁ nā kāṁī māla chē
lāparavāī nē bēparavāīthī bharapūra mārī vāta chē
nathī khabara jyāṁ khūdanī, āvī bēkhabarīnī ā vāta chē
āśā nē nirāśā vaccē ramatī, jiṁdagīnī ā vāta chē

Explanation in English
The conversation is about the changing pattern of my behaviour each and every moment

The conversation is about such kind of unsteady behaviour

There is nothing other than complaints,
And there are only complaints and complaints

It is filled with less hope but filled to the brim with despair

It is oscillating between truth and lies
It is the conversation about hide and seek

The conversation is about the changing pattern of my behaviour each and every moment

It is supported by the immatured heart that is filled with pride and ego

It is such a conversation which is trivial and has no meaning in it

My conversation is filled with carelessness and recklessness

The conversation is about the changing pattern of my behaviour each and every moment

Where is self is unknown,
The conversation is about such unknown behaviour

The talk is about life, that oscillates between hope and despair

The conversation is about the changing pattern of my behaviour each and every moment.