Home » All Hymns » પ્રભુ તારો પ્રેમભર્યો હાથ, જ્યાં મસ્તક પર ફરી રે જાય
  1. Home
  2. All Hymns
  3. પ્રભુ તારો પ્રેમભર્યો હાથ, જ્યાં મસ્તક પર ફરી રે જાય
Hymn No. 1208 | Date: 26-Mar-19951995-03-26પ્રભુ તારો પ્રેમભર્યો હાથ, જ્યાં મસ્તક પર ફરી રે જાયhttps://www.mydivinelove.org/bhajan/?title=prabhu-taro-premabharyo-hatha-jyam-mastaka-para-phari-re-jayaપ્રભુ તારો પ્રેમભર્યો હાથ, જ્યાં મસ્તક પર ફરી રે જાય
ભાગ્યની બધી રે રેખા, પળ એકમાં બદલી રે જાય
પથ્થર જેવું કઠણ ભાગ્ય પણ, ફૂલ જેવુ કોમળ બની રે જાય
દુઃભાગ્ય પણ પળમાં, સુભાગ્ય બની રે જાય, તારો ….
ના બદલાવાનું હોય જે કદી, એ પળ એકમાં બદલાઈ રે જાય
ન મળવાનું હોય જે જીવનમાં કદી, એ બધું મળી રે જાય
તારા અંતરના આશીર્વાદ જ્યાં અમને મળી રે જાય
જીવનની હર એક કમીને એ તો પળમાં પૂરી કરી રે જાય
તારા પ્યારના દીદાર પળમાં કરાવી રે જાય, પ્રેમ તારું જીવન મહેકાવી જાય
જીવનમાં પથરાળ રાસ્તાને, કોમળ એ તો બનાવી રે જાય
Text Size
પ્રભુ તારો પ્રેમભર્યો હાથ, જ્યાં મસ્તક પર ફરી રે જાય
પ્રભુ તારો પ્રેમભર્યો હાથ, જ્યાં મસ્તક પર ફરી રે જાય
ભાગ્યની બધી રે રેખા, પળ એકમાં બદલી રે જાય
પથ્થર જેવું કઠણ ભાગ્ય પણ, ફૂલ જેવુ કોમળ બની રે જાય
દુઃભાગ્ય પણ પળમાં, સુભાગ્ય બની રે જાય, તારો ….
ના બદલાવાનું હોય જે કદી, એ પળ એકમાં બદલાઈ રે જાય
ન મળવાનું હોય જે જીવનમાં કદી, એ બધું મળી રે જાય
તારા અંતરના આશીર્વાદ જ્યાં અમને મળી રે જાય
જીવનની હર એક કમીને એ તો પળમાં પૂરી કરી રે જાય
તારા પ્યારના દીદાર પળમાં કરાવી રે જાય, પ્રેમ તારું જીવન મહેકાવી જાય
જીવનમાં પથરાળ રાસ્તાને, કોમળ એ તો બનાવી રે જાય