Home » All Hymns » ચાહે હરકોઈ સાથ તારો, હરએક દિલમાં તારા પ્રત્યે જાગે ને રહે પ્યાર
  1. Home
  2. All Hymns
  3. ચાહે હરકોઈ સાથ તારો, હરએક દિલમાં તારા પ્રત્યે જાગે ને રહે પ્યાર
Hymn No. 1675 | Date: 11-Aug-19961996-08-11ચાહે હરકોઈ સાથ તારો, હરએક દિલમાં તારા પ્રત્યે જાગે ને રહે પ્યારhttps://www.mydivinelove.org/bhajan/default.aspx?title=chahe-harakoi-satha-taro-haraeka-dilamam-tara-pratye-jage-ne-rahe-pyaraચાહે હરકોઈ સાથ તારો, હરએક દિલમાં તારા પ્રત્યે જાગે ને રહે પ્યાર
કર વ્યવહાર તું એવો રે જીવનમાં, જેમાં હોય બસ પ્યાર ને પ્યાર
એ વ્યવહાર સાચો વ્યવહાર છે, ખોટા બીજા હરએક વ્યવહાર એ તું જાણ
ન જગાવ અભાવ તું કોઈ પ્રત્યે, ન જગાવ કોઈ ભાવ, બસ જગાવ ખાલી પ્યાર
નથી ખેંચાવું, નથી તણાવું, તોય આપવું છે ને રહેવું છે સહુની સાથ
કરીને છેતરપિંડી, છેતરી અન્યને લૂંટી, અન્યને નાસમજ તું તને હોશિયાર
આ હોશિયારી તારી તારા કામ નહીં આવે, આપશે તને દુઃખનો ઉપહાર
થાવું હોય સુખી, રહેવું હોય આનંદમાં, તો ના થવા દેજે ખાલી પ્યારનો ભંડાર
ખુદા બી ખુશ થાશે તારા પર જ્યાં જોશે, તારો રે સાચો વ્યવહાર
સોંપી દે બધું તું પ્રભુને, સંભળાશે એ તો બધું, જ્યાં છે એ તારો આધાર
Text Size
ચાહે હરકોઈ સાથ તારો, હરએક દિલમાં તારા પ્રત્યે જાગે ને રહે પ્યાર
ચાહે હરકોઈ સાથ તારો, હરએક દિલમાં તારા પ્રત્યે જાગે ને રહે પ્યાર
કર વ્યવહાર તું એવો રે જીવનમાં, જેમાં હોય બસ પ્યાર ને પ્યાર
એ વ્યવહાર સાચો વ્યવહાર છે, ખોટા બીજા હરએક વ્યવહાર એ તું જાણ
ન જગાવ અભાવ તું કોઈ પ્રત્યે, ન જગાવ કોઈ ભાવ, બસ જગાવ ખાલી પ્યાર
નથી ખેંચાવું, નથી તણાવું, તોય આપવું છે ને રહેવું છે સહુની સાથ
કરીને છેતરપિંડી, છેતરી અન્યને લૂંટી, અન્યને નાસમજ તું તને હોશિયાર
આ હોશિયારી તારી તારા કામ નહીં આવે, આપશે તને દુઃખનો ઉપહાર
થાવું હોય સુખી, રહેવું હોય આનંદમાં, તો ના થવા દેજે ખાલી પ્યારનો ભંડાર
ખુદા બી ખુશ થાશે તારા પર જ્યાં જોશે, તારો રે સાચો વ્યવહાર
સોંપી દે બધું તું પ્રભુને, સંભળાશે એ તો બધું, જ્યાં છે એ તારો આધાર

Lyrics in English
cāhē harakōī sātha tārō, haraēka dilamāṁ tārā pratyē jāgē nē rahē pyāra
kara vyavahāra tuṁ ēvō rē jīvanamāṁ, jēmāṁ hōya basa pyāra nē pyāra
ē vyavahāra sācō vyavahāra chē, khōṭā bījā haraēka vyavahāra ē tuṁ jāṇa
na jagāva abhāva tuṁ kōī pratyē, na jagāva kōī bhāva, basa jagāva khālī pyāra
nathī khēṁcāvuṁ, nathī taṇāvuṁ, tōya āpavuṁ chē nē rahēvuṁ chē sahunī sātha
karīnē chētarapiṁḍī, chētarī anyanē lūṁṭī, anyanē nāsamaja tuṁ tanē hōśiyāra
ā hōśiyārī tārī tārā kāma nahīṁ āvē, āpaśē tanē duḥkhanō upahāra
thāvuṁ hōya sukhī, rahēvuṁ hōya ānaṁdamāṁ, tō nā thavā dējē khālī pyāranō bhaṁḍāra
khudā bī khuśa thāśē tārā para jyāṁ jōśē, tārō rē sācō vyavahāra
sōṁpī dē badhuṁ tuṁ prabhunē, saṁbhalāśē ē tō badhuṁ, jyāṁ chē ē tārō ādhāra

Explanation in English
Everyone wants your companionship, in everyone’s heart love should arise and remain for you.

Do such behaviour in life that in that behaviour there is only love and love.

That behaviour is the true behaviour, all other behaviours are wrong, that you understand.

Do not awaken bad feelings for anyone, do not awaken any other emotion, just awaken love.

Do not want to get dragged, do not want to be drowned in emotions, but still should remain in support of everyone.

Cheating others, fooling others and stealing from them, do not consider yourself as clever.

This cleverness will not help you, it will only give you a gift of unhappiness.

If you want to be happy and remain in joy, then do not empty out the treasure of love.

God will also get happy on you when he sees your true behaviour.

Surrender everything to God, he will take care of everything, when he is your base.