Home » All Hymns » કુદરતની એક ચાલમાં, થાય ઘણા શિકાર, ભાઈ થાય ઘણા શીકાર
  1. Home
  2. All Hymns
  3. કુદરતની એક ચાલમાં, થાય ઘણા શિકાર, ભાઈ થાય ઘણા શીકાર
Hymn No. 4860 | Date: 08-Apr-20202020-04-08કુદરતની એક ચાલમાં, થાય ઘણા શિકાર, ભાઈ થાય ઘણા શીકારhttps://www.mydivinelove.org/bhajan/?title=kudaratani-eka-chalamam-thaya-ghana-shikara-bhai-thaya-ghana-shikaraકુદરતની એક ચાલમાં, થાય ઘણા શિકાર, ભાઈ થાય ઘણા શીકાર
કોઈને શીખવે, કોઈને સમજાવે, કોઈના બેડા થાય પાર
રીત એની ના સમજાય, રીત એની અનોખી ના એ સમજાય
પ્યારના વાર એના સઘળા, લાગે કદી કદી એ આકરા
જીવન એના માર વિના ના જીતાય, જીવનમાં ના કાંઈ શિખાય
વૃત્તિઓનું ભ્રમણ, આપણી વૃત્તિથી ના રે છુટાય
તોડાવે એ વૃત્તિઓની જાળ, એવી જે જાળ ના દેખાય
બદલીને પણ ઘણા ના બદલાય, આવું તો રે થાય
Text Size
કુદરતની એક ચાલમાં, થાય ઘણા શિકાર, ભાઈ થાય ઘણા શીકાર
કુદરતની એક ચાલમાં, થાય ઘણા શિકાર, ભાઈ થાય ઘણા શીકાર
કોઈને શીખવે, કોઈને સમજાવે, કોઈના બેડા થાય પાર
રીત એની ના સમજાય, રીત એની અનોખી ના એ સમજાય
પ્યારના વાર એના સઘળા, લાગે કદી કદી એ આકરા
જીવન એના માર વિના ના જીતાય, જીવનમાં ના કાંઈ શિખાય
વૃત્તિઓનું ભ્રમણ, આપણી વૃત્તિથી ના રે છુટાય
તોડાવે એ વૃત્તિઓની જાળ, એવી જે જાળ ના દેખાય
બદલીને પણ ઘણા ના બદલાય, આવું તો રે થાય