Home » All Hymns » તારો સાચી પોકાર પ્રભુ સુધી પહોંચ્યા વગર રહેશે નહીં
  1. Home
  2. All Hymns
  3. તારો સાચી પોકાર પ્રભુ સુધી પહોંચ્યા વગર રહેશે નહીં
Hymn No. 4538 | Date: 06-Aug-20162016-08-06તારો સાચી પોકાર પ્રભુ સુધી પહોંચ્યા વગર રહેશે નહીંhttps://www.mydivinelove.org/bhajan/default.aspx?title=taro-sachi-pokara-prabhu-sudhi-pahonchya-vagara-raheshe-nahimતારો સાચી પોકાર પ્રભુ સુધી પહોંચ્યા વગર રહેશે નહીં
હકીકતોની હકીકત છે આ સાચી, વાત આ ખોટી નથી
પોકળ વાતો ને પોકળ પોકાર કરી, ફરિયાદ કરવાથી કાંઈ વળશે નહીં
જે તારા અંતરને દ્રવિત કરી શકશે નહીં, એ પ્રભુ સુધી પહોંચી શકશે તો નહીં
પ્રેમનો ભૂખ્યો વાલો મારો, લાંચરુશવત રીસ્વત કોઈ ચલાવશે નહીં
મંદિરમાં જઈને ખાલી કરવાથી ધનભંડાર, ગુના કાંઈ માફ થાશે નહીં
ખોટી માન્યતામાં રહ્યો જીવ રમતો, સાચું જ્યાં એને સમજવું નથી
દિલમાં જાગે જો સાચી તડપ, ત્યાં દિલ સુધી પહોંચ્યા વિના રહેશે નહીં
પામી શકે તો પામ, ખજાના ખુલ્લા છે એના, ખોટા હક્કદાવા કાંઈ ચાલશે નહીં
જેવું વાવશે એવું લણશે, પ્રકૃતિના આ નિયમને તું ભૂલતો નહીં
Text Size
તારો સાચી પોકાર પ્રભુ સુધી પહોંચ્યા વગર રહેશે નહીં
તારો સાચી પોકાર પ્રભુ સુધી પહોંચ્યા વગર રહેશે નહીં
હકીકતોની હકીકત છે આ સાચી, વાત આ ખોટી નથી
પોકળ વાતો ને પોકળ પોકાર કરી, ફરિયાદ કરવાથી કાંઈ વળશે નહીં
જે તારા અંતરને દ્રવિત કરી શકશે નહીં, એ પ્રભુ સુધી પહોંચી શકશે તો નહીં
પ્રેમનો ભૂખ્યો વાલો મારો, લાંચરુશવત રીસ્વત કોઈ ચલાવશે નહીં
મંદિરમાં જઈને ખાલી કરવાથી ધનભંડાર, ગુના કાંઈ માફ થાશે નહીં
ખોટી માન્યતામાં રહ્યો જીવ રમતો, સાચું જ્યાં એને સમજવું નથી
દિલમાં જાગે જો સાચી તડપ, ત્યાં દિલ સુધી પહોંચ્યા વિના રહેશે નહીં
પામી શકે તો પામ, ખજાના ખુલ્લા છે એના, ખોટા હક્કદાવા કાંઈ ચાલશે નહીં
જેવું વાવશે એવું લણશે, પ્રકૃતિના આ નિયમને તું ભૂલતો નહીં

Lyrics in English
tārō sācī pōkāra prabhu sudhī pahōṁcyā vagara rahēśē nahīṁ
hakīkatōnī hakīkata chē ā sācī, vāta ā khōṭī nathī
pōkala vātō nē pōkala pōkāra karī, phariyāda karavāthī kāṁī valaśē nahīṁ
jē tārā aṁtaranē dravita karī śakaśē nahīṁ, ē prabhu sudhī pahōṁcī śakaśē tō nahīṁ
prēmanō bhūkhyō vālō mārō, lāṁcaruśavata rīsvata kōī calāvaśē nahīṁ
maṁdiramāṁ jaīnē khālī karavāthī dhanabhaṁḍāra, gunā kāṁī māpha thāśē nahīṁ
khōṭī mānyatāmāṁ rahyō jīva ramatō, sācuṁ jyāṁ ēnē samajavuṁ nathī
dilamāṁ jāgē jō sācī taḍapa, tyāṁ dila sudhī pahōṁcyā vinā rahēśē nahīṁ
pāmī śakē tō pāma, khajānā khullā chē ēnā, khōṭā hakkadāvā kāṁī cālaśē nahīṁ
jēvuṁ vāvaśē ēvuṁ laṇaśē, prakr̥tinā ā niyamanē tuṁ bhūlatō nahīṁ