Home » All Hymns » પ્રભુ તારી લીલા સહેવી બહુ કઠિન છે
  1. Home
  2. All Hymns
  3. પ્રભુ તારી લીલા સહેવી બહુ કઠિન છે
Hymn No. 4891 | Date: 13-Mar-20212021-03-13પ્રભુ તારી લીલા સહેવી બહુ કઠિન છેhttps://www.mydivinelove.org/bhajan/default.aspx?title=prabhu-tari-lila-sahevi-bahu-kathina-chheપ્રભુ તારી લીલા સહેવી બહુ કઠિન છે
તું પણ મજબૂર છે, સત્ય કહેવા માટે ચાહે છે,
હું સત્ય જાણું, તું કહી નથી સકતો
તું સત્ય કહે છે, થતું નથી એ પ્રમાણે, મનુષ્ય ત્યાં ખતા ખાય છે
એમાં તારો કોઈ ગુનો નથી, તું ચાહે છે કે મનુષ્ય જીવનમાં કોઈ ખતા ના ખાય
પણ એવું ના થાય છે, ધાર્યું તારું પણ ના થાય છે, ધાર્યું મનુષ્યનું પણ ના થાય છે
સમય-કસમય એમાં જીતતા જાય છે, મનુષ્ય એમાં હારતો જાય છે
કરે છે પ્રેમ એકબીજાને પૂરો પૂરો, તો ના સમજી શકે છે
હે પરવરદિગાર, તું જ કરજે ઉદ્ધાર, તું કરજે બધાનો ઉદ્ધાર
Text Size
પ્રભુ તારી લીલા સહેવી બહુ કઠિન છે
પ્રભુ તારી લીલા સહેવી બહુ કઠિન છે
તું પણ મજબૂર છે, સત્ય કહેવા માટે ચાહે છે,
હું સત્ય જાણું, તું કહી નથી સકતો
તું સત્ય કહે છે, થતું નથી એ પ્રમાણે, મનુષ્ય ત્યાં ખતા ખાય છે
એમાં તારો કોઈ ગુનો નથી, તું ચાહે છે કે મનુષ્ય જીવનમાં કોઈ ખતા ના ખાય
પણ એવું ના થાય છે, ધાર્યું તારું પણ ના થાય છે, ધાર્યું મનુષ્યનું પણ ના થાય છે
સમય-કસમય એમાં જીતતા જાય છે, મનુષ્ય એમાં હારતો જાય છે
કરે છે પ્રેમ એકબીજાને પૂરો પૂરો, તો ના સમજી શકે છે
હે પરવરદિગાર, તું જ કરજે ઉદ્ધાર, તું કરજે બધાનો ઉદ્ધાર

Lyrics in English
prabhu tārī līlā sahēvī bahu kaṭhina chē
tuṁ paṇa majabūra chē, satya kahēvā māṭē cāhē chē,
huṁ satya jāṇuṁ, tuṁ kahī nathī sakatō
tuṁ satya kahē chē, thatuṁ nathī ē pramāṇē, manuṣya tyāṁ khatā khāya chē
ēmāṁ tārō kōī gunō nathī, tuṁ cāhē chē kē manuṣya jīvanamāṁ kōī khatā nā khāya
paṇa ēvuṁ nā thāya chē, dhāryuṁ tāruṁ paṇa nā thāya chē, dhāryuṁ manuṣyanuṁ paṇa nā thāya chē
samaya-kasamaya ēmāṁ jītatā jāya chē, manuṣya ēmāṁ hāratō jāya chē
karē chē prēma ēkabījānē pūrō pūrō, tō nā samajī śakē chē
hē paravaradigāra, tuṁ ja karajē uddhāra, tuṁ karajē badhānō uddhāra