Home » All Hymns » પ્રભુ તારી યાદમાં રહેવાને બદલે, અન્ય યાદોમાં દિલ મારું ખેંચાઈ જાય છે
  1. Home
  2. All Hymns
  3. પ્રભુ તારી યાદમાં રહેવાને બદલે, અન્ય યાદોમાં દિલ મારું ખેંચાઈ જાય છે
Hymn No. 1873 | Date: 23-Nov-19961996-11-23પ્રભુ તારી યાદમાં રહેવાને બદલે, અન્ય યાદોમાં દિલ મારું ખેંચાઈ જાય છેhttps://www.mydivinelove.org/bhajan/default.aspx?title=prabhu-tari-yadamam-rahevane-badale-anya-yadomam-dila-marum-khenchai-jayaપ્રભુ તારી યાદમાં રહેવાને બદલે, અન્ય યાદોમાં દિલ મારું ખેંચાઈ જાય છે
કરવું છે જે કાર્ય પૂરું એ કાર્ય, અધૂરું ને અધૂરું તો રહી જાય છે
કરું છું કોશિશ તારા દીદાર કાજે, ત્યાં અન્ય નજારા વચમાં આવી જાય છે
કરું કેવી રીતે યાદ તને કે, અન્ય યાદો તો તને ઘેરતી ને ઘેરતી જાય છે
દિલમાં છે એક લગન તારા નામની, આવવું છે તારી પાસે, પણ ના અવાય છે
માયાની ચીકણી જમીન પર પગ મારું તો, સરકતા ને સરકતા જાય છે
અન્ય વ્યાધિ ઉપાધિથી તો, મન મારું સદા ઘેરાય છે
મનને લગાડું પ્રભુ તારામાં કઈ રીતે, એ તો મને ના સમજાય છે
બદલાતા સંજોગોના રંગ સાથે, જ્યાં ઢંગ મારા તો બદલાતા જાય છે
પામું સ્થિરતા ત્યાં પ્રભુ તારામાં, કઈ રીતે ને કેમ એ ના સમજાય છે
Text Size
પ્રભુ તારી યાદમાં રહેવાને બદલે, અન્ય યાદોમાં દિલ મારું ખેંચાઈ જાય છે
પ્રભુ તારી યાદમાં રહેવાને બદલે, અન્ય યાદોમાં દિલ મારું ખેંચાઈ જાય છે
કરવું છે જે કાર્ય પૂરું એ કાર્ય, અધૂરું ને અધૂરું તો રહી જાય છે
કરું છું કોશિશ તારા દીદાર કાજે, ત્યાં અન્ય નજારા વચમાં આવી જાય છે
કરું કેવી રીતે યાદ તને કે, અન્ય યાદો તો તને ઘેરતી ને ઘેરતી જાય છે
દિલમાં છે એક લગન તારા નામની, આવવું છે તારી પાસે, પણ ના અવાય છે
માયાની ચીકણી જમીન પર પગ મારું તો, સરકતા ને સરકતા જાય છે
અન્ય વ્યાધિ ઉપાધિથી તો, મન મારું સદા ઘેરાય છે
મનને લગાડું પ્રભુ તારામાં કઈ રીતે, એ તો મને ના સમજાય છે
બદલાતા સંજોગોના રંગ સાથે, જ્યાં ઢંગ મારા તો બદલાતા જાય છે
પામું સ્થિરતા ત્યાં પ્રભુ તારામાં, કઈ રીતે ને કેમ એ ના સમજાય છે

Lyrics in English
prabhu tārī yādamāṁ rahēvānē badalē, anya yādōmāṁ dila māruṁ khēṁcāī jāya chē
karavuṁ chē jē kārya pūruṁ ē kārya, adhūruṁ nē adhūruṁ tō rahī jāya chē
karuṁ chuṁ kōśiśa tārā dīdāra kājē, tyāṁ anya najārā vacamāṁ āvī jāya chē
karuṁ kēvī rītē yāda tanē kē, anya yādō tō tanē ghēratī nē ghēratī jāya chē
dilamāṁ chē ēka lagana tārā nāmanī, āvavuṁ chē tārī pāsē, paṇa nā avāya chē
māyānī cīkaṇī jamīna para paga māruṁ tō, sarakatā nē sarakatā jāya chē
anya vyādhi upādhithī tō, mana māruṁ sadā ghērāya chē
mananē lagāḍuṁ prabhu tārāmāṁ kaī rītē, ē tō manē nā samajāya chē
badalātā saṁjōgōnā raṁga sāthē, jyāṁ ḍhaṁga mārā tō badalātā jāya chē
pāmuṁ sthiratā tyāṁ prabhu tārāmāṁ, kaī rītē nē kēma ē nā samajāya chē

Explanation in English
Oh God, instead of remembering you, my heart remembers other things.

What tasks I want to complete, those tasks remain incomplete.

I am trying to adore you, instead I am attracted to other things.

How do I remember you, that other memories keep on occupying my mind?

My heart is burning to take your name; want to come to you yet I am not able to come to you.

The moment I put my leg on the wet soil of Maya (illusion) then my leg keeps on slipping.

With all suffering and problems, my mind is always occupied.

How to I join my mind with you Oh God, I do not understand that.

With changing colours of situations, my behaviour also keeps on changing.

How do I become steadfast in you Oh God, I do not know how and why.